Nútia ich predávať majetok, to ich však 
pred likvidáciou nemusí ochrániť

GEMERSKÁ POLOMA – Projekt tzv. výpalného v cirkvi núti mnohé cirkevné zbory prijímať riešenia, ktoré prekračujú všetky hranice a zásady. K takejto situácii došlo aj v Cirkevnom zbore ECAV Gemerská Poloma, kde pôsobí farárka Jana Kendžurová.

Podľa informácií samotnej farárky J. Kendžurovej na online stretnutí zborových predsedníctiev Východného dištriktu s jeho predstaviteľmi musela predať pozemok zboru, aby mohli na ústredie zaplatiť povinne predpísané odvody, medzi farármi známe ako „výpalné“. Siahla tak s funkcionármi zboru k najkrajnejšej možnosti, keď peniaze získala predajom toho, čo evanjelici nadobudli s ideou podporovať svoju cirkev, svoj zbor. V praxi jej konanie znamená, že majetok predala aj preto, aby mala vyšší plat. Tak totiž funguje súčasný systém financovania cez Fond finančného zabezpečenia. Farári, ktorých zbory poslušne platia, dostanú k výplate pár eur navyše – a tak J. Kendžurová vlastne obetovala cirkevný majetok pre svoju vyššiu mzdu.

Farárka sa, paradoxne, nedočkala ani napomenutia biskupov, že zmyslom Fondu finančného zabezpečenia nemá byť predávanie majetku a zadlžovanie sa. De facto jej tak schválili takéto konanie.

Kendžurová sa predsedníctvu VD zároveň ospravedlňovala, že meškali s platbou do fondu, keďže prevod pozemku na iného majiteľa a s tým spojené právne náležitosti neumožnili zaslať peniaze včas. Uviedla tiež, že nakoľko peniaze za pozemok šli do kasy na GBÚ, cirkevný zbor ostal zadlžený a nemá na zaplatenie strechy. Svoje peniaze za odvedenú prácu tak nedostali ani živitelia rodín. „Je smutné, že takto sa správajú funkcionári cirkvi, ktorým nezáleží na tom, že svojím prístupom pripravili cirkevný zbor o majetok, zadlžili ho a tiež pripravili o zárobok pracovníkov, ktorí za vykonanú prácu nedostali dohodnutú odmenu, čo bude v ich rodinách určite chýbať. Hoci zbor prišiel o svoj majetok, peniaze na vyplatenie rekonštrukcie strechy teraz chýbajú. To by malo byť varovaním pre iné zbory, aby si dávali pozor na svoj majetok, o ktorý môžu ľahko prísť, len aby farár zaplatiť peniaze do fondu,“ zdôraznil cirkevník z Gemerskej Polomy.

Okrem toho precedens z Gemerskej Polomy prináša veľa ďalších otáznikov – napríklad, čo nastane v prípade, ak zbor nebude mať na zaplatenie odvodov v ďalšom roku. Uchýli sa k rozpredávaniu ďalšieho majetku? – pýtajú sa veriaci s tým, že podľa nich to môže viesť až k úplnému zbaveniu sa všetkého, čo cirkevnému zboru patrí. Vo finále však bude verdikt rovnako nepriaznivý: ak už nebude z čoho platiť ani čo predávať, cirkevný zbor v súčasnej podobe môže zaniknúť, resp. bude pričlenený k inému cirkevnému zboru.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!