Nová divadelná hra o evanjelickom farárovi Maliarikovi

MALACKY – Divadlo FALANGÍR uviedlo v aktuálnej divadelnej sezóne svoju novú hru. Odvíja sa od životného príbehu evanjelického farára a spisovateľa Jána Maliarika.

Divadelnej hre prechádzali tvorivé dielne s názvom Od telesnosti k materiálu a späť. Podieľalo sa na nich divadelné zoskupenie ODIVO, známe z mnohých medzinárodných festivalov.

Nová inscenácia je podľa tvorcov výsledkom intenzívnej spolupráce, skúšok a debát, ktoré viedli dotvoreniu scenára o Maliarikovom živote a diele. „V rámci hereckého zoskupenia sa stretli -násťroční herci s tridsiatnikmi, čo je esenciálne pre naše divadlo,“ uvádza sa na webe divadelného zoskupenia.

Ján Maliarik bol výnimočnou osobnosťou svojej doby. Jeho vnútorný svet i svet jeho záujmov presahoval priestor i dobu, v ktorých žil. Narodil sa v roku 1869 na Myjave do veľmi chudobnej rodiny. Ako 8-ročnému mu zomrel otec a s matkou trpeli núdzou. Vďaka svojmu nadaniu vyštudoval evanjelické lýceum v Bratislave, učiteľský ústav v Šoproni a Evanjelickú teologickú akadémiu v Bratislave a Prešove. Ovládal množstvo jazykov (latinčinu, hebrejčinu, gréčtinu, nemčinu, maďarčinu, angličtinu, ruštinu, poľštinu, srbčinu, sanskrt aj esperanto), čo mu umožňovalo študovať všetky veľké náboženské a filozofické učenia. Pokúšal sa ich zharmonizovať a vytvoriť systém organizácie celozemskej spoločnosti, založenej na spravodlivosti, zodpovednosti, oddanosti spoločnosti a predovšetkým na vzdelaní. V roku 1901 sa stal kňazom vo Veľkých Levároch. Odtiaľ posielal významným osobnostiam i korunovaným hlavám svetových ríš svoje listy s výzvami na mier, zloženie zbraní a vytvorenie spoločnej šťastnej krajiny. Bol označený za duševne chorého a zatvorený do psychiatrickej liečebne. Po prepustení sa vrátil do Levár. Schyľovalo sa k novej vojne a on písal novým mocným. Nikto mu nenačúval, nikto nepočúval jeho výzvy a rady. Rok po skončení 2. svetovej vojny ťažko ochorel a vo veku 77 rokov zomrel v nemocnici v Brne.

R
Foto: malacky.sk

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!