Kontroverzný predaj nanovo otvára otázku, čo sa stalo s peniazmi

BRATISLAVA – Lukratívna budova v centre hlavného mesta, ktorú bratislavský zbor predal – podľa názoru odborníkov – hlboko pod jej hodnotu, sa bude rekonštruovať. Vzácny objekt mal byť predaný kontroverzným spôsobom.

Budova sa nachádza na Laurinskej ulici 19 v Bratislave. Ide o historický objekt s kruhovým nádvorím, ktorý v minulosti patril do majetku bratislavského cirkevného zboru. Od roku 1963 patrí medzi národné kultúrne pamiatky. Samotná stavba bola postavená na konci 19. storočia a navrhovali ju významní bratislavskí stavitelia Ferdinand Kittler a Karl Gratzl. Vybudovaná je v neorenesančnom slohu a pôvodne išlo o bytový objekt pre účely evanjelického a. v. cirkevného zboru v Bratislave. Dnes už ju zbor nevlastní. Viacerými obchodnými transakciami prešla do rúk eseročky DOLFIN SK 1 a pozadím v Českej republike. Podľa medializovaných informácií sa má chátrajúca budova rekonštruovať a časom sprístupniť verejnosti. Prestavba budovy má byť charakterizovaná predovšetkým zmenami vnútra objektu. Jej súčasťou budú obchody, reštaurácia, byty aj nebytové priestory na krátkodobé ubytovanie. Predpokladá sa, že rekonštrukcia sa začne v roku 2024 a potrvá do roku 2025.

Evanjelikov a. v. na Slovensku však v súvislosti s týmto objektom trápi kauza obrovských rozmerov, ktorá sprevádzala jeho predaj. Zbor totiž vyviedol zo svojho majetku hodnotnú budovu, o čom pred rokmi písala aj bývalá redakcia Evanjelického posla. Prípad sa ťahá zhruba od roku 2005, keď bolo na konvente bratislavského zboru prijaté uznesenie o predaji budovy, a to na návrh presbyterstva. Konvent poveril predsedníctvo CZ (vtedy aj dozorcu Karola Pavlů), aby odpredalo budovu na Laurinskej 19 (Námestie SNP v Bratislave) v súlade s cirkevnými predpismi a zákonmi s podmienkou, že získané peniaze musia byť uložené na zvláštnom učte, účelovo viazanom na pokrytie záväzkov cirkevného zboru na opravu a revitalizáciu reštituovaného majetku CZ s cieľom ďalšieho zhodnotenia majetku CZ. Z niekoľkotisícovej členskej základne CZ sa na konvente zúčastnilo asi len 55 ľudí, z nich 50 rozhodlo o predaji budovy.

Bývalý funkcionár cirkevného zboru Bratislava, ktorý trval na zachovaní anonymity, sa vyjadril, že v porovnaní so znaleckými posudkami z tých čias zbor mal zbor budovu predať asi za polovicu jej trhovej hodnoty.

Podozrivým aspektom tejto transakcie bolo aj spomínané uloženie finančných prostriedkov na osobitnom účte. K tomu síce došlo – no peniaze „neskladovali“ na účte zboru, ale na účte spoločnosti PPA. Tá patrila vtedajšiemu dozorcovi Pavlů a podľa zdroja redakcie mala táto firma z uložených financií za predaj inkasovať aj úroky.

Úvahy o tom, čo sa reálne stalo s týmito peniazmi na účte exdozorcu, vychádzajú z faktu, že základným vkladom z predaja bolo vtedajších 109 miliónov slovenských korún. Dvanásť miliónov malo ísť na vrátenie pôžičky za ZD Dúbravka. V roku 2004 to boli 3 milióny na Palisády 51, 8 miliónov na Partizánsku 2 a zvyšok na Panenskú 28 a Jozefskú 4. V roku 2006 malo ísť 12,5 milióna korún na Partizánsku 2. Spolu to predstavuje 45 miliónov, teda niečo cez 40 percent z celej sumy za predaj. Čo sa stalo s ostatnými peniazmi, nie je jasné.

Samotnej spoločnosti PPA Controll rodiny Pavlůovcov sa podnikať darí. Ešte v roku 2019 mali tržby vo výške 170,5 milióna eur a čistý zisk 11,6 mil. eur. Podľa výsledkov za rok 2020 mali druhé najvyššie výnosy v histórii spoločnosti – tržby na úrovni 134 miliónov eur a čistý zisk 9,5 milióna eur. Väčšinovým majiteľom PPA Controll je Karol Pavlů. Spoločnosť postupne preberá jeho dcéra Darina Pavlů.

Kauza budovy na Laurinskej 19 zrejme ukazuje, ako to dopadne aj s ostatným nehnuteľným majetkom cirkvi. Náznaky boli aj na minuloročnej synode v októbri. Ako už Lutherus informoval, konatelia Reformaty Peter Gärtner a Tomáš Hyben prišli s návrhom vyviesť z cirkevného majetku ďalšiu budovu – tentoraz na Panenskej ulici. Tá mala podľa ich zámeru prejsť do súkromnej neziskovej organizácie, ktorú by zrejme spravoval práve Hyben. Pravdepodobne by v nej vznikol podobný domov sociálnych služieb, ako prevádzkuje pod Tatrami. Ten sa neprávom tvári ako stredisko Evanjelickej diakonie, pričom ide o súkromné stredisko. 

„Nečudo, že cirkev prichádza o svoj majetok, veď vtedy, keď sa budova na Laurinskej ul. predávala, bol spoluzodpovedným farárom v CZ Bratislava Boris Mišina, ktorý je dnes tajomníkom biskupa Eľka na GBÚ. Takže majú veľmi dobré skúsenosti, ako sa to robí. Navyše, keďže sa v ECAV za to nikomu nič nestane,“ vyjadril sa člen CZ Bratislava Staré Mesto.

Redakcia Lutherus
Foto: wikimedia

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!