Na post dištriktuálneho dozorcu kandiduje iba jeden kandidát

PREŠOV – Na biskupskom úrade Východného dištriktu ECAV na Slovensku zasadala 25. mája kandidačná porada pre voľby dištriktuálneho dozorcu Východu.

Za kandidáta na funkciu dištriktuálneho dozorcu VD kandidačná porada navrhla len jediného uchádzača, ktorým je doterajší dištriktuálny dozorca Ľubomír Pankuch. Kandidátov schvaľovali členovia kandidačnej porady, ktorými sú predsedníctva seniorátov VD ECAV, pod vedením predsedníctva Tatranského seniorátu Romana Porubäna a Ivany Prelichovej.

Voľby dozorcu sa budú konať v cirkevných zboroch VD ECAV na Slovensku v termínoch: 25. augusta, 1. septembra a 8. septembra a budú spojené aj s voľbou na funkciu generálneho biskupa ECAV na Slovensku. Sčítacia komisia bude zasadať 18. septembra. Podľa vyjadrenia farára z Východného dištriktu jeden kandidát znamená, že záujem o funkcie v ECAV klesá, pretože uchádzačom, ktorí nejdú poruke vedeniu cirkvi alebo by neboli ochotní kryť prešľapy, ktoré sa v cirkvi dejú, aj tak neumožnia kandidovať. Evanjelická cirkev tak stráca demokratický charakter, ktorým sa pýšila, pretože zatiaľ čo vo svetských voľbách môže kandidovať každý, kto splní podmienky, a voliči si môžu slobodne zvoliť svojho predstaviteľa, v cirkvi im ho predvolí kandidačná porada.

Redakcia Lutherusu
Foto: Archív

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!