Na kaplánskych skúškach uspeli dvaja uchádzači

BRATISLAVA – Dvaja absolventi Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského, ktorí ukončili štúdium v magisterskom odbore Evanjelická teológia, absolvovali 8. septembra na generálnom biskupskom úrade kaplánske skúšky. Správu o tom priniesol oficiálny web cirkvi.

Skúškam podľa informácií na webovej stránke predchádzal pohovor so Zborom biskupov ECAV na Slovensku. „Kandidáti kaplánskych skúšok absolvovali písomnú skúšku na tému Synoda v Trenčianskych Tepliciach. Úspešné vypracovanie písomnej práce bolo podmienkou pre pripustenie k ústnej skúške,“ uviedla v správe Daniela Veselá, tajomníčka GBÚ pre výchovu a vzdelávanie.

Ústnu skúšku vykonali uchádzači podľa jej slov pred komisiou. Komisii predsedal generálny biskup Ivan Eľko, ktorý skúšal Poriadok služieb Božích. Ako dodala D. Veselá, členmi skúšobnej komisie boli biskup ZD Ján Hroboň (Znalosť Biblie), biskup VD Peter Mihoč (Praktická exegéza), Libor Bednár (Malý katechizmus), Ján Bunčák (Cirkevné právo), Michal Valčo (Dogmatika) a Anna Predmerská (Liturgický spev).

„Kaplánske skúšky úspešne ukončili a prevzali si svedectvo o kaplánskej skúške, ktoré ich oprávňuje byť ordinovanými za kňaza Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku: Ján Gdovin a Marek Žaškovský,“ informovala D. Veselá.

Ordinácia novokňazov sa bude konať 25. septembra v artikulárnom evanjelickom kostole vo Svätom Kríži a v priamom prenose ju odvysiela aj verejnoprávna televízia.

R

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!