Manažérske zlyhanie v prípade časopisu Dúha. Akcionári sa budú pýtať na vzniknuté škody

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – Hrubé manažérske zlyhanie. Tak možno označiť rozhodnutie vydavateľstva Tranoscius vo veci vydávania detského mesačníka Dúha. Vydavateľstvo sa svoje pochybenie v súčasnosti snaží napraviť, škody však verejne nevyčíslilo.

Dúha je mesačník pre deti, ktorý v Tranosciu vychádza dlhé roky a má svoju tradíciu. Bývalé vedenie vydavateľstva napriek stratovosti tohto projektu cielene hľadalo zdroje na dotovanie vydávania Dúhy cez rôzne granty a iné podporné mechanizmy – len aby pre evanjelické a. v. deti zachovalo pútavý časopis, ktorý im ponúkal nielen hravé formy vzdelávania, ale rozvíjal i tvorivosť a vnímavosť súčasných detí. Dúha bola stabilnou súčasťou hodín náboženstva v školách či nedeľných stretnutí najmladších generácií na detských besiedkach.

Všetko sa zmenilo po nástupe nového „nevedenia“ vydavateľstva – toho, ktoré cez výmenu zámkov na vyše storočnej budove získalo vplyv nad fungovaním a produkciou historického Tranos-
cia. (Súd aktuálne v prvostupňovom konaní vyniesol verdikt, že jeho vedenie nie je vo funkciách legitímne, proces bude pokračovať v odvolacom konaní, pozn. red.). Jedným z rozhodnutí, ktoré nové vedenie vydavateľstva urobilo, bolo zrušenie vychádzania Dúhy v tlačenej podobe. To sa snažili vykompenzovať jej elektronickou náhradou – za predplatné však žiadali niekoľkonásobné sumy, než stála tlačená verzia. Obrovské manažérske zlyhanie si zrejme uvedomili aj v Tranosciu, keď sa po niekoľkých mesiacoch vracajú k tlačenej forme časopisu. Zo svojich rozhodnutí však nevyvodili žiadne dôsledky – a akcionárov Tranoscia ani neinformovali o tom, aké škody vznikli takýmito pochybeniami a koľko predplatiteľov Dúha v dôsledku zlých rozhodnutí stratila.

Časopis pritom stabilne za bývalého vedenia spoločnosti Tranoscius odoberali napríklad evanjelické školy. Boje proti nemu začali ľudia, ktorí dnes sedia na najvyšších postoch cirkvi, vrátane biskupov, keď nabádali verejnosť k tomu, aby produkty Tranoscia – a spolu s nimi aj Dúhu – prestala kupovať. Tým chceli poškodiť Tranoscius – no teraz sa im vlastné zlomyseľné konanie vracia ako bumerang.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár