Generálni presbyteri si delia zahraničnú pomoc medzi sebou

BRATISLAVA – Generálne presbyterstvo prihralo tisíce eur na vlastné projekty. Ide o čerpanie zahraničnej pomoci vo forme finančných príspevkov z Hoffnung fűr Osteuropa na podporu rôznych projektov zahraničných cirkvi. Medzi ne patrí aj Evanjelická cirkvi a. v. na Slovensku. Vďaka tejto pomoci sa podarilo opraviť a vybudovať toľko, čo by z vlastných zdrojov nebolo zrejme nikdy možné.

Po nástupe nového vedenia ECAV na Slovensku príspevky zo zahraničia poklesli. Pripisuje sa to aj spôsobu vstupu do funkcií – netransparentnými voľbami a neustálou centralizáciou moci vrcholných predstaviteľov ECAV na Slovensku. Podľa zdroja Lutherusu v zahraničí cirkvi citlivo vnímajú aj diskrimináciu časti duchovných a veriacich len pre ich rozdielny názor na vedenie cirkvi a jeho konanie. Partnerská cirkev v Nemecku sa už dozvedela aj o rozhodnutí súdu, ktorý konštatoval, že nepravdivou informáciou farárskemu spolku v Nemecku bolo poškodené dobré meno oponentov súčasného vedenia ECAV na Slovensku. Evanjelická verejnosť vidí dôvody aj v neschopnosti biskupa I. Eľka negociovať – vyjednať so zahraničnými partnermi výraznejšiu pomoc najmä v čase, keď sa zborom kvôli pandemickým opatreniam znížili príjmy z ofier a milodarov.

Zástupcovia v Generálnom presbyterstve ECAV na Slovensku sa zrejme netrápia nižšími príspevkami zo zahraničia. Namiesto pomoci zborom žiadajú od nich príspevky, ktoré sú pre mnohé likvidačné. Niekoľko tisíc eur prichádzajúcich z Nemecka pritom prerozdeľujú väčšinou na vlastné projekty. Zástupcovia predkladateľov týchto projektov totiž sedia priamo v generálnom presbyterstve a dvíhajú ruky pre seba. O týchto skutočnostiach svedčí aj posledné zasadnutie generálneho presbyterstva, kde boli schvaľované aj žiadosti o zahraničnú pomoc. Generálni presbyteri odporučili prerozdeľovaciemu výboru podporiť 12 projektov, z ktorých až pri desiatich sedia zástupcovia žiadateľov v generálnom presbyterstve. Zo sumy 86 140 eur si medzi sebou tak rozdelili 65 640 eur, čo je 76 percent z celkového objemu.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!