Farári môžu skončiť na polovičných úväzkoch. Menším zborom má podľa vedenia cirkvi vystačiť len čiastočné zaopatrenie

V ECAV sa zrejme chystajú zmeny, aké v celej jej histórii nemajú obdoby. Dotknúť by sa mali hlavne duchovných v malých zboroch. Radikálne „novinky“ však majú pocítiť i peňaženky bežných veriacich.

Lutherus disponuje informáciami, podľa ktorých má predsedníctvo cirkvi pripravovať zmeny v úväzkoch duchovných. Zdroje hovoria, že vedenie cirkvi chce tieto úväzky znížiť na polovičné všade tam, kde je počet veriacich v cirkevnom zbore menší ako tisíc. To ale nie je všetko. Siahnuť hlbšie do peňaženiek veriacich sa má, ako tvrdia zdroje Lutherusu z blízkosti generálneho biskupského úradu, cez novú daň. Ďalšia forma „výpalného“ má každého cirkevníka stáť od 70 do 100 eur.

„Kým bohatí z cirkvi odčerpávajú peniaze, tak obyčajní ľudia by mali platiť ďalšiu daň?“

„Určite takúto sumu nebudem platiť,“ povedala redakcii cirkevníčka, ktorá zastáva funkcie na zborovej a seniorálnej úrovni. „Pod takýmto vedením cirkvi, ktoré vzišlo z nelegitímnych volieb a doslova našu cirkev ničí namiesto zveľaďovania, podľa mňa väčšina veriacich odmietne platiť ďalšiu – a ešte k tomu takúto vysokú – daň. Myslím si, tak ako mnohí ďalší, že ľudia vo vrcholných funkciách ECAV sú ľuďmi bez skutočnej viery v Pána Boha a Pána Ježiša Krista.“ Podľa jej názoru je smutné, že v cirkvi je mnoho ľudí, ktorí v nej hľadajú len prosperitu namiesto toho, aby ju dotovali ako mecenáši v minulosti. „Kým bohatí z cirkvi odčerpávajú peniaze, tak obyčajní ľudia by mali platiť ďalšiu daň? Veď v ECAV nemajú možnosť ani si slobodne voliť predstaviteľov, iba tých podstrčených, a všetky služby v ECAV vnímajú ako veľmi biedne. Biskupi sú vieroučne mimo, Eľko zavádza vlastné výmysly, na ordináciu volá cudzích biskupov z inej cirkvi, no vlastný biskup nepríde,“ rozhorčuje sa iný veriaci s tým, že čoraz viac badať odklon ECAV od pravého učenia. Ako príklad uvádza zriadenie centra pre duchovného, ktoré má byť navonok misijné, no pritom nie je evanjelické, ale podlieha aj iným cirkvám či sektám zo zahraničia.

„Súčasní duchovní sa ani neozvú a iba sa trasú o svoje miesta.“

Poukázal tiež na pochybenia v poriadku služieb Božích, keď namiesto predspevu zaraďujú mládežnícke piesne. „V rôznych reláciách Eľko rozpráva kadejaké bludy, zbožstvuje ľudí. Kázne farárov sú mimoriadne slabé, o ich záujme o cirkevníkov ani nehovoriac. Teraz, v čase, keď každý z nás potrebuje duchovnú pomoc, podporu od farárov vôbec necítiť. Veď sa na to pozrite – robia len grilovačky ‚pre facebook‘, problémy ľudí sú im však cudzie,“ vyjadril svoj názor cirkevník. Povedal, že farári v minulosti boli vzdelaní a skromní, pomáhali, kde len mohli – zatiaľ čo súčasní duchovní sa ani neozvú a iba sa trasú o svoje miesta. „Sú zbabelí, ako to neraz prízvukoval aj emeritný generálny dozorca Imrich Lukáč.“

Zmeny sa podľa informácií Lutherusu majú chystať aj v cirkevnom súdnictve. V priebehu leta – v čase dovoleniek – majú byť narýchlo zvolané porady predsedníctiev seniorátov, aby im oznámili zmenu zákona o súdnictve, a to bez diskusie v cirkevných zboroch. Je to zrejme preto, že už v septembri alebo začiatkom októbra zasadne ďalšia synoda, tak aby mohli zákony rýchlo prijať. Ich obsah pritom verejnosti nie je vôbec známy.

V súvislosti s avizovanými zmenami Lutherus požiadal o vyjadrenie generálnu dozorkyňu Renátu Vinczeovú. Spýtal sa jej, či je pravdou chystané znižovanie úväzkov farárov, ktorých zbory majú pod 1000 členov. Žiadal tiež informáciu, ako budú fungovať spomínané zbory, kde bude mať farár len polovičný úväzok. Taktiež sa redakcia pýtala na pravdivosť informácie o zvýšení cirkevného príspevku v CZ na 70 – 100 eur. „Čo od tohto zvýšenia očakávate, myslíte, že členovia cirkvi budú ochotní toľko zaplatiť?“ – pýtal sa Lutherus s tým, či Vinczeová nemá obavy z odlivu členov cirkvi v dôsledku týchto zmien. Pýtali sme sa, na čo majú byť zvýšené dane použité, ak je cirkev stále financovaná od štátu. Vinczeová dostala i otázku, aké konkrétne zmeny sa chystajú v súdnictve a či k nim bude aj diskusia v cirkevných zboroch. Generálna dozorkyňa však otázky Lutherusu odignorovala a verejnosti nezodpovedala otázky, ktoré sa týkajú každého veriaceho v ECAV na Slovensku.

Redakcia Lutherusu
Foto: Redakcia Lutherusu

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!