Eľko odignoroval prezidentku. Namiesto seba nechal s hlavou štátu jednať kontroverznú farárku

REVÚCA – Ďalšia hanba na najvyššej úrovni cirkvi. Ivan Eľko, ktorý zastáva post generálneho biskupa, sa neobťažoval prísť na stretnutie s prezidentkou v Revúcej. Hlava štátu Zuzana Čaputová tam navštívila aj Prvé slovenské evanjelické a. v. gymnázium.

Revúca privítala prezidentku republiky 20. júla. Podľa oficiálneho webu ECAV: „Evanjelickú cirkev zastupovala zborová farárka Danica Hudecová, ktorá pri tejto príležitosti poďakovala Zuzane Čaputovej, že prevzala záštitu nad oslavami pri 160. výročí založenia Prvého slovenského evanjelického a. v.
gymnázia, ktoré si veriaci pripomenú slávnostnými spomienkovými službami Božími 18. septembra 2022.“

Súčasní predstavitelia cirkvi sa však stretnutia s prezidentkou nezúčastnili, hoci prevzala záštitu nad oslavami výročia historického evanjelického gymnázia. Kým za bývalého vedenia, keď bol generálnym biskupom Miloš Klátik, bolo samozrejmosťou, že sa zúčastňoval na vrcholných stretnutiach alebo ho na nich zastupoval riaditeľ generálneho biskupského úradu Dušan Vagaský, tentoraz sa reprezentácia cirkvi na vysokej úrovni Eľkovi zrejme nezdala hodnou jeho záujmu. S prezidentkou totiž nechali jednať revúcku farárku Danicu Hudecovú, ktorá má v cirkvi povesť problematickej duchovnej. Podľa zdrojov Lutherusu má totiž mať problémy vo vlastnom cirkevnom zbore a už aj senior Gemerského seniorátu ju mal vyzvať, aby z tejto funkcie odstúpila. Dôvodom majú byť opakované porušovania cirkevnoprávnych predpisov a ďalšie nedostatky.

Eľko v poslednom čase ignoruje významné podujatia. Okrem Revúcej sa tento rok nedostavil ani na ordináciu novokňazov. Potvrdzuje sa tým negatívny trend, keď ECAV na Slovensku postupne stráca úroveň aj meno v spoločnosti pod súčasným vedením cirkvi. Je teda prirodzené očakávať, že po skončení Eľkovho mandátu cirkev zaznamená ešte výraznejší prepad členstva, než je to v súčasnosti. Príčinou podľa mnohých evanjelikov a. v. je, že samotný Eľko nemá záujem o ECAV na Slovensku, nezáleží mu na nej a už v minulosti sa pričinil o jej rozbíjanie cez Reformačné listy a podpisy na tzv. charte.

Redakcia Lutherusu
Foto: ecav.sk

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!