Edukačné misijné centrum zorganizovala konferenciu pre mužov. Ukázalo sa, že bola naddenominačná

ŽILINA – Edukačné misijné centrum, ktoré patrí pod Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku, pripravilo v tretí februárový deň v Žiline konferenciu pre mužov s názvom iMuž. Ako sa ukázalo, podujatie nezorganizovali len pre členov evanjelickej a. v. cirkvi, ale pre iné denominácie a cirkvi.

Naoko plná sála mohla vzbudiť dojem, že o podujatia ECAV na Slovensku je veľký záujem. Pravdou však je, že evanjelikov tam nebolo veľa, hoci oficiálna stránka ECAV neinformovala, že nejde o konferenciu len pre evanjelikov. Niektorí zúčastnení boli prekvapení, že bol poskytnutý priestor pre príslušníkov rôznych denominácií či cirkví, ktoré podprahovo podsúvajú veriacim iné náuky v rozpore s učením ECAV. „Opäť sa tak potvrdzuje, že súčasné vedenie cirkvi, aktuálne cez misijné centrum, nie je zárukou čistoty vierouky. Práve naopak, mnohí veriaci nadobúdajú presvedčenie, že ECAV smeruje k akémusi šíreniu evanjelia prosperity podľa vzorcu sektárskych vodcov typu Ricka Warrena a ďalších, ktorí budujú megalomanské zbory,“ myslí si evanjelik, ktorý kontaktoval v tejto veci redakciu. Doplnil, že im však nejde o spásu, ale výhradne o peniaze. Konferencia sa uskutočnila na pôde Cirkevného zboru  ECAV Žilina, ktorý sa netají spoluprácou s Tréningovým centrom Kompas. Na konferencii dokonca prednášal jeho riaditeľ Peter Hrubo. Ide o naddenominačnú organizáciu, ktorej cieľom je poskytovať cirkevným zborom servis „trénovaním mládežníckych vedúcich a pomáhať im pri výchove ďalšej generácie nasledovníkov Krista v cirkvi“. TC KOMPAS má snahu prispôsobiť sa podmienkam tej-ktorej denominácii. Má však iné ekleziologické chápanie cirkvi a ako „paracirkev“ nemá žiadne biblické opodstatnenie na učeníctvo, ktoré je jedným z jeho programov pre prácu s mládežou. Ešte v roku 2012 vydal Zbor biskupov ECAV (Klátik, Krivda, Sabol) stanovisko, v ktorom uviedol: „Ekumenická misia TC KOMPAS nemá denominačné hranice, čo môže spôsobovať problémy medzi veriacimi v našej cirkvi, ktorí kladú dôraz na podstatu biblického učenia ukotveného v Augsburskom vierovyznaní, ktoré je založené na Písme svätom.“ Súčasným biskupom to zrejme neprekáža, uviedol zúčastnený evanjelik.

K záležitosti sa vyjadril aj evanjelický farár, ktorý upozornil, že v biblickom Liste Timoteovi (1Tim 6, 5; 9 – 11) zaznieva Pavlovo varovanie: „… trenice ľudí, porušených na mysli a zbavených pravdy, ktorí sa domnievajú, že pobožnosť je ziskom…. Ale tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a do osídla, do mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do záhuby a zatratenia.“ Plynie z toho, že honba za bohatstvom je nebezpečná cesta pre kresťanov a Boh upozorňuje: „Koreňom všetkého zla je zaiste milovanie peňazí, po ktorých niektorí zatúžili, tak zblúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí.“ Ak by bohatstvo bolo pre kresťana rozumným cieľom, Ježiš by to konal. Ale nerobil to, a namiesto toho si nemal kam hlavu zložiť (Matúš 8, 20). Jediný učeník, ktorý sa zaoberal bohatstvom, bol Judáš.

„Pavel tiež zdôraznil, že lakomstvo je modloslužba (Ef 5, 5) a učil Efežanov, aby sa vyhýbali ľudom, ktorí učia niečo podobné. Učenie o prosperite bráni Bohu konať, ako On chce, čo znamená, že Boh podľa prívržencov tejto ideológie nie je Bohom všetkého a nemôže konať, kým Mu my nedovolíme, aby niečo robil,“ uviedol kňaz.

Zdôraznil, že veriaci a najmä vodcovia (1Tim 3, 3) nemajú byť milovníci peňazí (Žid 13, 5). Ježiš napomína: „Dajte si pozor a varujte sa akéhokoľvek lakomstva, lebo život človeka nezáleží v rozhojňovaní jeho majetku.“ (L 12 15)

Redakcia Lutherusu

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!