Cenu mesta Šamorín získal aj profesor teológie Juraj Bándy

ŠAMORÍN – Na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva 17. októbra boli odovzdané ceny mesta za rok 2020. Cenu primátora mesta Šamorín udelili aj profesorovi Jurajovi Bándymu.

V slávnostnej sieni obnovenej Korony ocenených privítal primátor mesta Csaba Orosz. Ako uviedol, pandémia koronavírusu nám tentokrát nemohla zabrániť v tom, aby dôstojne vyjadrili vďaku a úctu tým, ktorí prispeli k obohateniu komunitného života mesta Šamorín. Cenu primátora získalo sedem ocenených, medzi nimi aj prof. ThDr. Juraj Bándy. Základnú a strednú školu absolvoval v Šamoríne, kde jeho otec slúžil ako evanjelický kňaz. Teológiu absolvoval na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave a Lipsku. V Šamoríne bol kňazom v rokoch 1977 – 2005. Paralelne vyučoval na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ako profesor teológie na Katedre Starej zmluvy a v rokoch 2003 – 2007 bol aj dekanom. Podieľal sa na ekumenickom preklade Biblie. Je autorom 9 vysokoškolských skrípt a 17 monografií.

R

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!