Bunčák žiada platenie ofier, sám túto povinnosť ako farár roky ignoroval

BRATISLAVA – Vodu káže, víno pil… I tak by sa dalo charakterizovať konanie Jána Bunčáka, súčasného riaditeľa generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku a bývalého farára v cirkevnom zbore Trenčín.

Webová stránka Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku je dnes plná správ o povinných, dobrovoľných a iných oferách, na ktoré majú ľudia v cirkevnom zbore – podľa mienky vedenia – štedro prispievať a potom ich posielať na účty zriadené ústredím, aby podporili tú či onú vec. Dôraz sa pritom kladie na povinné ofery, z ktorých zbory nemôžu vycúvať a sú nútené ich podporovať a – zas a znova – platiť. Paradoxom však je, že ofery v minulosti absolútne ignoroval práve Ján Bunčák ako farár v Trenčíne. Lutherus má k dispozícii prehľady z viacerých rokov, keď Trenčín odviedol na povinné ofery rovnú nulu eur. Neprispel tak na Generálnu podporoveň, teológov, Svetový luteránsky zväz, Fond vzdelávania, zahraničnú misiu – a ani na ďalšie vyhlásené ofery. Podobne sa dialo aj v nasledujúcich rokoch, keď ignorancia zboru pod vedením Bunčáka smerom k oferám pokračovala. Dnes sa karta otočila: z trenčianskeho farára je riaditeľ GBÚ – a ten už od zborov ofery požaduje. V minulosti sa pritom vyjadril, že jeho CZ ofery neplatí preto, lebo účty sú netransparentné a vraj keď bude vedieť, na čo sa tie finančné prostriedky použijú, potom bude platiť… Dnes však „z druhej strany“ nepredložil žiadny transparentný účet, i keď tú kompetenciu má.

Realita teda ukazuje, že to, čo Bunčák v minulosti ignoroval bez akéhokoľvek postihu, dnes striktne vyžaduje z cirkevných zborov pod hrozbou sankcií.

Redakcia Lutherus

Paradoxom je, že ofery v minulosti absolútne ignoroval práve Ján Bunčák ako farár v Trenčíne, dnes riaditeľ GBÚ, ktorý minimálne v rokoch 2012 – 2018 neodviedol ani cent.

Paradoxom je, že ofery v minulosti absolútne ignoroval práve Ján Bunčák ako farár v Trenčíne, dnes riaditeľ GBÚ, ktorý minimálne v rokoch 2012 – 2018 neodviedol ani cent.

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!