Biskup Eľko chce peniaze vytiahnuť z peňaženiek veriacich evanjelikov

BRATISLAVA – Biskup Ivan Eľko sa už netají tým, že chce peniaze na chod cirkvi vytiahnuť z peňaženiek jej členov. Usilovať sa má aj o to, aby neprišiel o dosiaľ vysoký transfer štátnych peňazí. Evanjelikov bude preto vyzývať, aby sa pri sčítaní obyvateľstva v roku 2021 priznali k svojej viere. Prezradil to v rozhovore, ktorý minulý týždeň vyšiel v týždenníku z Tranoscia.

Eľko v ňom vyjadril postoj, že peniaze, ktoré cirkev dostáva od štátu, by nemali byť jedinou spásou, ku ktorej cirkev vzhliada. Doslova konštatoval, že cirkev „musí čo najviac prostriedkov na svoje vlastné jestvovanie vyprodukovať sama, z peňaženiek vlastných členov.“

Ťahať peniaze od radových veriacich chce paradoxne v období, v ktorom cirkev dostáva historicky najvyšší transfer prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Kým v minulosti mohla ECAV počítať s oveľa nižšou štátnou dotáciou a v takých podmienkach dokázala zabezpečiť platy pre farárov i peniaze na prevádzku biskupských úradov – dnes je pre vedenie cirkvi z oveľa väčšieho príjmu problémom aj jedno, aj druhé. Napriek výraznému navýšeniu príjmu v tomto roku klesli platy farárov o desiatky eur – podľa všetkého na úkor zvýšenia miezd pracovníkov biskupských úradov. O to škandalóznejšie v tomto kontexte vyznieva Eľkova rétorika, keď chce peniaze ťahať z peňaženiek radových cirkevníkov. Zdá sa, že ani zďaleka nedokáže nadväzovať na prístup bývalého vedenia cirkvi, ktoré kládlo dôraz na duchovný život, čistú vierouku – a dokázalo si vážiť každý dobrovoľný milodar či oferu na potreby cirkvi. Súčasní predstavitelia ECAV, naopak, razia teóriu, že na platy farárov sa majú skladať cirkevné zbory, a to hneď cez tri príspevky – a od radových členov cirkvi treba peniaze ťahať priamo z peňaženiek. Na otázku, čo sa však deje s peniazmi, ktoré štát v dostatočnom množstve poskytol duchovným cez štátny transfer, predstavitelia ECAV zaryto mlčia. Ako uviedol Eľko, peniaze sú však pre nich najdôležitejšie. Aby ich mali čo najviac, bude dôležité, aby sa evanjelici pri sčítaní obyvateľstva prihlásili k cirkvi. Dáva tak najavo, že financie sú pre toto vedenie hlavnou prioritou.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár