Vyhlásili výberové konania na riaditeľov dvoch evanjelických gymnázií

ZVOLEN – V online priestore 2. februára rokovalo presbyterstvo Západného dištriktu ECAV na Slovensku.

Podľa správy na webe dištriktu sa zaoberalo dôvodmi zrušenia zámeru cirkevného zboru Modra na zriadenie evanjelickej základnej školy.

„Predseda Hospodárskeho výboru ZD informoval o zaslaní pripomienok DP členom výboru k pripravovaným zásadám hospodárenia ZD, sestra dozorkyňa informovala, že GP schválilo žiadosti zo Západného dištriktu (ZD) o zahraničnú pomoc, ktoré boli odoslané na prerokovanie zahraničným partnerom. Bola podaná informácia o rokovaniach ohľadom odkúpenia budovy Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici vo vlastníctve CZ Banská Bystrica,“ uvádza na webe Zuzana Žilinčíková, vedúca Biskupského úradu ZD. Neinformuje však, k akému výsledku v rokovaniach dospeli.

Presbyteri sa podľa jej slov zaoberali aj vnútromisijnými aktivitami na tento rok či podanými žiadosťami o dotácie a finančné príspevky.

Bodom programu bolo podľa jej slov aj schválenie žiadostí o finančný príspevok z Fondu misie na podporu aktivít seniorátov – Dunajsko-nitrianskeho, Zvolenského, Považského a cirkevných zborov Moravské Lieskové, Plavé Vozokany, Trnava, Senica-Čáčov, Sobotište, Modra-Kráľová, Očová, Tornaľa, Klenovec a Kremnica.

Presbyteri odročili žiadosť cirkevného zboru Dunajská Lužná o zriadenie kaplánskeho miesta, čo Žilinčíková v správe zdôvodňuje návrhom nového cirkevného zákona o podmienkach zriaďovania miest duchovných, ktorý má byť predložený na rokovanie Synody 2022. Prerokovať mali aj žiadosť cirkevného zboru Beckov a stanovili postup pre vytvorenie združeného cirkevného zboru. V rámci programu vyhlásili výberové konania na miesta riaditeľov Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici a Evanjelického gymnázia v Tisovci.

„V ďalšom bode programu sa DP vrátilo k nájomnej zmluve na budovu Evanjelickej základnej školy v Bratislave vo vlastníctve CZ Bratislava Staré Mesto. Prezentované boli výsledky z rokovaní predsedníctiev zúčastnených strán. DP poverilo predsedníctvo ZD rokovať s CZ Bratislava Staré Mesto o konkrétnej výške nájomného a dobe trvania nájomnej zmluvy,“ uviedla Žilinčíková.

Dodala, že presbyteri boli informovaní o druhostupňovom rozhodnutí disciplinárneho orgánu generálneho presbyterstva voči farárke Jaroslave Mišiakovej, schválili finančný príspevok na sociálnu pomoc pre núdznych prostredníctvom Diakonie CZ Zvolen.

R
Foto: Foto: zdecav.sk

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!