Stretli sa členovia rodu s históriou ôsmich storočí

MARTIN-ZÁTURČIE – Viac ako sto členov rodiny Záthureckých sa stretlo na unikátnom podujatí v martinskom Záturčí.

Ich rod má veľký historický význam a patrí k tým, o ktorých existujú najstaršie zachované dokumenty. Príbuzní spojení s týmto rodom mali stretnutie v evanjelickom kostole v Záturčí, kde sa konali slávnostné služby Božie.

Od prvej písomnej zmienky o rode Záthureckých uplynulo už 800 rokov. Zo zachovaných dokumentov z tých čias existuje zmienka o kráľovskom rybárovi Uzdovi de Turch et Vendegh, ktorý pôvodne žil v kuriálnej dedine Záturčie, čo je dnes mestská časť Martina. Písomná zmienka je podľa slov organizátorov stretnutia zdokumentovaná v jednej zo súboru listín vydaných kráľom Andrejom II. v roku 1222 pod názvom Zlatá bula kráľa Andreja II. Tá položila aj základy Uhorského lénneho práva. „Nie je to však prvý dokument nášho rodu, v Slovenskom národnom archíve je uložených viac ako 300 listín od roku 1255, vďaka ktorým máme komplexne spracovanú históriu a rodostrom nášho rodu. Šesť najvzácnejších dokumentov či listín bolo vydaných uhorskými a rakúsko-uhorskými panovníkmi,“ uviedli pre médiá Viliam Záthurecký a Jana Knošková, rodená Záthurecká. Potomkovia rodu pritom žijú dodnes.

Stretnutie v evanjelickom kostole pripravovali deväť mesiacov. Najstarší účastník mal 81 rokov a najmladší iba rok.

V súčasnosti žije na Slovensku asi 100 nositeľov mena Záthurecký, v Maďarsku asi 25, v Rumunsku 10 a v Česku päť. Rodina Záthureckých je pritom najstaršou rodinou na Slovensku, ktorá má kompletnú dokumentáciu a rodokmeň od roku 1245 až do súčasnosti. Až okolo 300 rodových listín rodu Záthureckých sa nachádza v Slovenskom národnom archíve. Prvú dostal predok Uzda, zvaný de Turch et Vendegh, 4. augusta 1245 od veľkého uhorského arpádovského kráľa Bélu IV.

R
Foto: zilinak.sk

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!