Naplánovali si dvestotisícovú stratu. Podľa výsledkov hospodárenia negatívnu bilanciu aj dodržali

Takmer 200-tisícová strata v rozpočte aj netransparentné zahmlievanie informácií. V takomto trende pokračuje súčasné vedenie cirkvi. Dôkazom je ostatné rokovanie generálneho presbyterstva 23. augusta, ktoré potichu, bez oboznámenia verejnosti, pripravuje návrhy na ďalšiu synodu. Tá sa uskutoční 15. októbra v Kúpeľoch Sliač.

„Zo strany presbyterov bolo konštatované, že všetky návrhy zodpovedajú náležitostiam podľa § 6 ods. 5 CZ č. 15/1994 o rokovacom poriadku v organizačných jednotkách ECAV na Slovensku v znení neskorších predpisov a postúpili ich na Právny výbor ECAV, pričom členovia synody majú možnosť sa s jednotlivými návrhmi dôkladne oboznámiť a vyjadriť sa k nim v pripomienkovom konaní, ktoré prebieha v týchto dňoch,“ informuje správa na webe, v ktorej však absentuje to najdôležitejšie: obsah návrhov na synodu. Nikto z evanjelikov a. v. teda dopredu nevie, čo navrhujú a čo budú schvaľovať. Zdá sa teda, že vedenie opäť pod pokrievkou varí nejaké prekvapenie, o ktorom verejnosť nemá ani len tušiť. Nebolo by to prvý raz, koniec koncov, súčasní funkcionári už roky odopierajú veriacim základné právo na informácie a boli by zrejme najradšej, keby na synodu – verejné zasadnutie – verejnosť vôbec nechodila. Jediným relevantným médiom, ktoré v tejto situácii prináša evanjelikom a. v. informácie zo synody a z rokovaní ďalších grémií, tak ostáva týždenník Lutherus. Zrejme preto, že redakcia mocipánom kazí ich politiku ututlávania, čelí neustálym vyhrážkam a súdnemu procesu.

Nemilou vizitkou o hospodárení cirkvi je informácia z generálneho presbyterstva, že v roku 2021 cirkev hospodárila so stratou vyše 191-tisíc eur. V správe na webe tvrdia, že stratu si v rozpočte naplánovali a schválili, no chýba zdôvodnenie, prečo k strate vôbec došlo. Pritom výdavky cirkvi boli značne znížené, keď sa v uplynulom roku nekonal napríklad Evanjelický festival či iné podujatia. Napriek tomu cirkev doviedli do hlbokého mínusu a je otázne, na aké účely teda vedenie ECAV pomíňalo peniaze z príjmov.

Na rokovaní generálneho presbyterstva zaznela podľa webu informácia, že koordinátora humanitárnej pomoci Svetového luteránskeho zväzu Andreja Kuruca nahradil B. D. Stein.

„Na vedomie generálni presbyteri zobrali informácie o podporených projektoch zo strany Svetového luteránskeho zväzu a o stave a po-
užití Zbierky pre Ukrajinu – ECAV. V tejto súvislosti tiež bolo prijaté uznesenie o podpore poskytovania priamej materiálnej humanitárnej pomoci na Ukrajinu a zároveň bola schválená aj kompetencia predsedníctiev ECAV a dištriktov spoločne rozhodovať o použití Zbierky pre Ukrajinu – ECAV,“ uvádza správa. Podľa nej generálne presbyterstvo schválilo i návrh Dohody o spolupráci medzi ECAV na Slovensku a ECAV v Rakúsku.

Redakcia Lutherus
Foto: pixabay

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!