Luteránsky zväz riešil vízie cirkevného vodcovstva

ŽENEVA (Švajčiarsko) – Cirkev nežije mimo sveta. Jej úlohou je šíriť radostnú zvesť Ježiša Krista a stať sa poslom pokoja a zmierenia vo svete. Zdôraznila to Anne Burghardt, generálna tajomníčka Svetového luteránskeho zväzu (SLZ), na privítaní novozvolených lídrov z členských cirkví v Ženeve. Stretnutie sa konalo tento týždeň na tému vodcovstva v spoločenstve. Zúčastnilo sa na ňom 16 cirkevných predstaviteľov z trinástich krajín, medzi nimi aj generálny biskup Ivan Eľko.

A. Burghardt sa v prezentácii zamyslela nad štyrmi základnými piliermi SLZ a ich vplyvom na základné poslanie zväzu. Je ním pomoc pre núdznych, spoločné úsilie v teológii, spoločné svedectvo o ekumenickej jednote a spoločné misie. Odvolávajúc sa na analýzu SLZ zo začiatku roka o výzvach, ktorým sa spoločenstvo a členské cirkvi venujú, zdôraznila tri hlavné poznatky.

Vplyv pandémie COVID-19, vzostup autoritárskych a populistických režimov, polarizácia a nárast fundamentalistických teologických tendencií a klimatické zmeny sa javia ako kľúčové obavy bez ohľadu na geografickú polohu členských cirkví SLZ alebo prácu na programe pre jednotlivé krajiny.

V otázke úlohy cirkví v spoločnosti označila smerovanie k mieru a odpusteniu za jednu z najnaliehavejších úloh pre zväz. „Je dôležité nenechať sa riadiť politikou, ale postaviť sa za ľudskú dôstojnosť a zmierenie,“ povedala Burghardt. Zdôraznila, že „my ako kresťania by sme mali mať na pamäti, že je to Boh, kto prináša zmierenie, zatiaľ čo našou úlohou je podieľať sa na tomto procese.“

Cirkev podľa jej slov nie je chránená pred autoritárskymi vzormi, ktoré podporujú a predpokladajú vedenie zhora nadol vyhýbajúce sa kritike, neochote učiť sa zo spätnej väzby alebo počúvať názory, ktoré sa líšia od tých vlastných. Keď takéto vzorce začnú prenikať do cirkví, nielenže sa vystavujú riziku, že budú brániť vo využívaní darov, ktoré dal Boh jednotlivcom, ale sú aj v rozpore s luteránskym princípom všeobecného kňazstva všetkých veriacich. Tento princíp podporuje začlenenie, nie vylúčenie. „Musíme si preto položiť otázku: Sú naše kostoly miestami, kde môžu slúžiť všetci ľudia?“

Generálna tajomníčka vyzdvihla aktivitu mnohých členských cirkví v reakcii na „tieňovú pandémiu“ sexuálneho a rodovo podmieneného násilia. Prezentovala výsledky výskumu o psychosociálnych dôsledkoch sociálnej izolácie vrátane osamelosti a individualizmu a rýchleho nárastu samovrážd medzi dospievajúcimi a mladými dospelými. „Sú to znepokojujúce tendencie, ktoré vyzývajú cirkvi, aby venovali viac pozornosti pastorácii a vzdelali duchovných a misijných pracovníkov v oblasti poradenstva.“

Pri prezentácii o otázke zmeny klímy Burghardt zdôraznila obavy zo základného úsilia o sociálnu a ekonomickú spravodlivosť a potrebu zaoberať sa teologickými dôsledkami toho, ako sa Biblia číta a chápe. Jednou z otázok je výklad 1. knihy Mojžišovej. „Koľko našich farárov má stále tendenciu citovať 1M 1, 28 – príkaz ‚podmaniť si‘ zem – ako povolenie využívať životné prostredie, hoci to, čo Biblia v skutočnosti zdôrazňuje, je dobré spravovanie verejných vecí? Nemali by sme klásť väčší dôraz na 1M 2, 15, aby sme ju obrábali a starali sa o stvorenie?“ položila otázku.

Učiť sa jeden od druhého

Generálna tajomníčka tiež vyzvala cirkevných predstaviteľov, aby viedli diskusiu na tému 13. zhromaždenia SLZ: Jedno telo, jeden duch, jedna nádej. „Všetky členské cirkvi sa majú jedna od druhej čo učiť. Len musíme byť dostatočne trpezliví, aby sme počúvali,“ dodala.

Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia cirkví v Argentíne, Brazílii, Kamerune, Hondurase, Indonézii, Keni, Malajzii, Rusku, Srbsku, Singapure, Slovenskej republike, Spojených štátoch amerických a Zimbabwe.

Prvá časť programu bola zameraná na zdieľanie skúseností s vedením z ich vlastného kontextu, diskusiu o hlavných princípoch dobrého lídra a učenie sa o strategickej práci SLZ. Druhá časť stretnutia sa konala na prelome minulého a tohto týždňa v nemeckom Wittenbergu.

Spracované podľa
Zdroj, foto: lutheranworld.org

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!