Eľko sa hral na skromného – no iba pred reflektormi a kamerami. Podľa veriacich zabudol na ordinačný sľub

BRATISLAVA – Ivan Eľko opäť pohrdol službou, do ktorej bol povolaný. S týmto názorom redakciu Lutherusu kontaktovali veriaci, ktorí priamo alebo cez televíznu obrazovku sledovali priamy prenos služieb Božích z Cirkevného zboru ECAV Bratislava-Petržalka na 1. slávnosť vianočnú.

Na službách Božích sa zúčastnil aj Ivan Eľko, ktorý bol v nelegitímnych voľbách zvolený za generálneho biskupa. Neslúžil však pred oltárom v luteráku, ale sedel v lavici oblečený v kabáte, bez bohoslužobného rúcha. „Podľa nášho názoru je doslova prejavom arogancie, ak si biskup príde na Vianoce sadnúť do kostola a neslúži. Chápeme to ako porušenie sľubu, ktorý dal pri ordinácii, že bude slúžiť a zvestovať Božie slovo,“ vyjadrili sa pre Lutherusu veriaci zo západného Slovenska, ktorí boli po sledovaní prenosu podľa vlastných slov úplne znechutení.

Je doslova prejavom arogancie, ak si biskup príde na Vianoce sadnúť do kostola a neslúži.

Zastávajú totiž názor, že Eľko mohol aspoň vypomôcť domácemu farárovi s liturgiou, keďže služby Božie viedol sám. „Alebo mal ísť do tej najposlednejšej dedinky, aby tam zvestoval Božie slovo na Vianoce. Niektorí farári počas sviatkov nevedia, kam skôr skočiť, keďže okrem vlastných zborov, dcérocirkví a filiálok ešte neraz administrujú i ďalšie cirkevné zbory – a biskup si sedí v lavici,“ rozhorčujú sa veriaci.

Niektorí duchovní, naopak, vyjadrili predpoklad, že Eľko to celé vlastne poňal opačne a myslel si, že keď sa posadí do lavice medzi ostatných, bude vyzerať ako skromný človek, ktorý na seba nepotrebuje upriamovať pozornosť. Je však zrejmé, že ak by bol skutočne motivovaný takýmto úmyslom, mohol navštíviť služby Božie napríklad na Panenskej ulici v Bratislave, kde je kostol blízko Vlčkovej vily, ktorú obýva. Nemusel merať cestu do Petržalky – za predpokladu, že ho tam nehnala túžba byť videný na televíznej obrazovke, keďže Petržalka bola dejiskom priameho prenosu zo služieb Božích. „Je krátkozraké, ak si myslel, že mu jeho postoj ‚som iba jeden z vás‘ niekto uverí. Ak by to myslel úprimne, nepretŕčal by sa pred kamerami, ale šiel by skutočne radšej slúžiť niekam, kde je to potrebné. Absolútne trápnym momentom bolo, že v Petržalke nechal dokonca domáceho farára, aby prečítal pastiersky list biskupov, hoci tam on sám, jeden z nich, sedel,“ doplnil jeden z duchovných, ktorého redakcia oslovila so žiadosťou o názor.

Redakcia Lutherusu

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!