Z peňazí, ktoré mali ísť na platy farárov, 
budú nahrádzať aj celocirkevné ofery

BRATISLAVA – Generálni presbyteri 9. júna odhlasovali zrušenie vyhlasovania celocirkevných ofier. Novinka má platiť od začiatku budúceho roka. Zbory však na tomto rozhodnutí neušetria. Ofery budú nahradené z peňazí, ktoré mali dávať na farárske platy.

Lutherus opakovane informoval o tom, že zriadený Fond finančného zabezpečenia, v cirkvi známy ako „výpalné“, nebude slúžiť len na to, aby sa duchovným na Slovensku zvýšili platy. V skutočnosti chce z neho cirkev hradiť aj iné svoje aktivity, ktoré zatiaľ skrýva pod rúškom netransparentnosti. Slová týždenníka Lutherus potvrdila aj nová správa na cirkevnom webe o poslednom zasadnutí generálneho presbyterstva. V nej sa konštatuje: „Generálne presbyterstvo svojím uznesením rozhodlo o zrušení vyhlasovania celocirkevných ofier ECAV, a to s platnosťou od 1. 1. 2023, a zároveň v tejto súvislosti poverilo Generálny hospodársky výbor zapracovať náklady súvisiace s aktivitami, financovanými v minulosti z týchto prostriedkov, do rozpočtu ECAV, ako samostatné rozpočtové kapitoly hradené z Fondu finančného zabezpečenia.“

Z fondu, do ktorého nútene musia prispievať cirkevné zbory – neraz na úkor opráv vlastných cirkevných budov, tak pôjdu financie na účely, ktoré doposiaľ pokrývali ofery. Príjmy z nich boli neočakávateľné, jednoducho na daný vyhlásený účel išlo zo zboru toľko peňazí, koľko v danú nedeľu veriaci vhodili do po-
kladničiek. Teraz budú tieto zdroje odtekať z Fondu finančného zabezpečenia a zas sa tak zmenší balík peňazí na farárske platy.

Peniaze vo fonde pritom pochádzajú z rozpočtu cirkevných zborov. Preto len a len zbory by mali mať právo rozhodnúť, na aký účel budú použité. Podobný pokus sa už uskutočnil za biskupa Fila, keď existoval takýto fond – no po jeho zrušení sa peniaze vrátili do cirkevných zborov. Dnes by to tak zrejme nebolo, pretože vedenie cirkvi by ich stihlo minúť skôr, ako by v kase fondu niečo reálne ostalo. V konečnom dôsledku tak po rozhodnutí generálneho presbyterstva farári dostanú iba toľko, koľko rozhodne vedenie z pozície moci. Samozrejme, tak, aby ostalo aj na „iné výdaje“.

Redakcia Lutherus
Foto: wikimedia.com

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!