V Modre-Kráľovej na Deň matiek nezabudli ani
 na ženy-matky z Ukrajiny

MODRA-KRÁĽOVÁ – Na Deň matiek 8. mája sa v Evanjelickom kostole v Modre-Kráľovej uskutočnili dve ďakovné podujatia. Počas hlavných služieb Božích mamy a staré mamy dostali od svojich detí a vnúčat kytičku uvitú z veršíkov a piesní sprevádzaných na novom digitálnom piane. Nezabudli ani na matky z Ukrajiny.

Po vystúpení deti odovzdali svojim mamám a starým mamám ako prejav vďaky kytičky s venovaním, vlastnoručne vyrobené z papiera na nedeľnej detskej besiedke, a tiež živé kvety. Na službách Božích bola vyhodnotená dochádzka detí na nedeľnú besiedku a tiež sme zablahoželali dvom úspešným riešiteľom celoslovenského kola z Biblickej olympiády.

Na Deň matiek sme v Modre-Kráľovej nezabudli ani na ženy-matky z Ukrajiny a ich deti, ktoré našli dočasné útočisko v pastorálnom obvode miestneho evanjelického cirkevného zboru, a to konkrétne vo vzdelávacom stredisku Univerzity Komenského v Modre-Harmónii. Ukrajinské matky s deťmi sa hromadne zúčastnili popoludňajšieho kultúrneho podujatia pod názvom „Som s tebou“, ktorým sme hosťom u nás dočasne bývajúcim chceli vyjadriť našu spolupatričnosť a súcit v týchto pre nich ťažkých časoch a tiež im sprostredkovať kúsok domova prostredníctvom ukrajinských melódií a biblických a modlitebných textov v ukrajinčine. Duchovným aj kultúrnym programom sprevádzala zborová farárka. Do ukrajinčiny tlmočila Oľha Ružeková, členka cirkevného zboru. Súčasťou programu nabitého emóciami boli aj piesne a vinše detí z cirkevného zboru a aj z Ukrajiny. Pri východe z kostola obaja bratia kurátori a dozorca venovali ukrajinským matkám kvety. Po pohostení a rozhovoroch pred kostolom sme sa rozlúčili v nádeji, že sa stretneme opäť.

Podujatiu s priateľmi z Ukrajiny v kostole predchádzala finančná zbierka v cirkevnom zbore na nákup chladničiek do izieb, kde sú odídenci ubytovaní, a tiež osobné pozvanie žien do kostola na Deň matiek.

Pri slávení Dňa matiek pre ženy z Ukrajiny ďakujeme celej rodine Cibulovej za profesionálne hudobné vystúpenia na klavíri, husliach, violončele a gitare, Janke Kintlerovej za kvety, sestrám presbyterkám cirkevného zboru a Viedenským pekárňam za občerstvenie a Bratislavskej tlačovej misii za povzbudzujúce letáčiky v ukrajinčine.

Sidonia Horňanová
Foto: Lea Lovišková

 

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!